Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
त्या...

त्या शब्दांची किंमत पण शुन्य होऊन जाते जेव्हा शब्दात व्यक्त केलेल्या प्रेमाचा पुरावा मागितला जातो!

By मधुराणी थळे
 1


More marathi quote from मधुराणी थळे
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments