Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तुझ्या...

तुझ्या नयनांनी माझ्या नयनात एवढे बघ की त्यांना तुझ्याशिवाय कुणाकडेच बघण्याची उसंत नसावी. दिपक शिंदे

By Dipak Shinde
 19


More marathi quote from Dipak Shinde
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments