Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
तुझ्या माये...

तुझ्या माये पुढे 'Thank You' हा शब्द सुद्धा खुप छोटा आहे.जीवनाच्या ह्या खडतर प्रवासात तु माझ्या सोबत नेहमीच होतीस,आहेस आणि असशील हेच माझ्यासाठी श्रीमंतीच प्रतिक आहे. जागतिक मातृदिनाच्या सर्वांना खुप खुप शुभेच्छा.

By Shubhankar Malekar
 253


More marathi quote from Shubhankar Malekar
19 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
33 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments