Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
समुद्राची...

समुद्राची शांतता मनाला तुझा आभास करून देते, पण विरहाच्या भितीने प्रत्येक क्षणी मन अस्वस्थ होते..

By Mansi Namdar
 13


More marathi quote from Mansi Namdar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments