Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
शिक्षक हा...

शिक्षक हा ज्ञानसागरात पोहणारा मासा असतो डोळसांना दिसतो.तो आंधळयांना दिसत नसतो..

By " पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.
 184


More marathi quote from " पुष्पाग्रज. " गायकवाड आर.जी.
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments