Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
शिक्षक...

शिक्षक आपल्याला यशाच्या शिखरावर पोचण्याचा मार्ग दाखवणारा गुरू होय, त्यांना माझे शतशः नमन.

By Mahesh V Brahmankar
 419


More marathi quote from Mahesh V Brahmankar
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments