Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
शब्द अपुरे...

शब्द अपुरे पडले जेव्हा हृदयातील बोल डोळ्यां द्वारे व्यक्त झाले. ©अक्षता कुरडे.

By अक्षता कुरडे
 4


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments