Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
सॅलरी...

सॅलरी म्हणजे तुमच्या कष्टाची पोचपावती ज्यावर महिन्याच भवितव्य अवलंबून असते

By akshata alias shubhada Tirodkar
 3


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments