Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पालखीचे...

पालखीचे भोई आम्ही, नको कोणती पदवी, खुर्ची असू दे समाधान आपुल्या कर्माचे ,घडू दे नित्य सेवा धर्माची

By Pushpanjali Sonawane
 1


More marathi quote from Pushpanjali Sonawane
14 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments