Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
नेहमीच तर...

नेहमीच तर असते वर्दळ विचारांची,कधी तरी व्हाव आत्मकेंद्री आपल्यातलं परिवर्तन घडवायला.

By Pushpanjali Sonawane
 4


More marathi quote from Pushpanjali Sonawane
14 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments