Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मंदिरात...

मंदिरात जाऊन पाप धुतले असते तर गुन्हेगारांना तुरूंगात नेण्या पेक्षा मंदिरात नमस्कार करायला नेले असतं

By मधुराणी थळे
 21


More marathi quote from मधुराणी थळे
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments