Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मजा केली...

मजा केली श्रीमंतांनी शिक्षा झाली जनसामान्यांना,गुन्हाकोणता ठाऊक नाही, कोरोनापुढे माफी कुणालाच नाही

By Pushpanjali Sonawane
 6


More marathi quote from Pushpanjali Sonawane
14 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments