Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
महागाई एक...

महागाई एक आजार आहे, याच्यापासुन स्वतःचा बचाव करा, कमी खा आणि कपडे फाटके घाला, शक्य असल्यास पायी प्रवास करा, इंधन असलेल्या वाहनांचा वापर करु नका, लक्षात ठेवा...आपल्याला या महागाईशी लढायचे आहे...सरकारशी नाही...

By BABAJI HULE
 262


More marathi quote from BABAJI HULE
23 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments