Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मद्य प्राशन...

मद्य प्राशन आहे जिवनास हानीकारक तरी त्याच प्राशन होते सरासर मदयाने किती जणांचे संसार केले उध्दवस्त तरी ही कोणी नाही करत त्यास बंद करण्यास हिम्मत

By akshata alias shubhada Tirodkar
 3


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments