Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
...

मातृत्वाच्या कोमल फुलाच आवरण देऊन काट्याप्रमाणे समाजकंठकांपासून लेकराचे रक्षण करणे म्हणजे मातृत्व.

By Dipali patil
 37


More marathi quote from Dipali patil
0 Likes   1 Comments
15 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments