Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कष्ट...

कष्ट करणाऱ्या हातांना उद्याची चिंता कशाला... आकाशात यशाची झेप घेणाऱ्या गरुडाला पराजयाची भीती कशाला.

By Priyanka Pawar
 46


More marathi quote from Priyanka Pawar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments