Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
जवळ तू...

जवळ तू असल्याचा जो भास आहे तो आयुष्य जगण्याचा श्वास आहे!!!

By मधुराणी थळे
 1


More marathi quote from मधुराणी थळे
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments