Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ईर्ष्या...

ईर्ष्या प्रत्येका मध्ये असते काही मिळवण्याची काही गमवण्याची

By akshata alias shubhada Tirodkar
 1


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments