Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
गरजा भागवून...

गरजा भागवून साऱ्यांच्या समाधानी मन बापाचे वेळ येता स्वतःसाठी गाऱ्हाणे मांडतो पुढच्या वेळेचे.

By Dipali patil
 19


More marathi quote from Dipali patil
0 Likes   1 Comments
15 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments