Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
गोडाचा...

गोडाचा शिरा त्यावर तुपाची धार ... अशीच असते प्रत्येक नात्यात प्रेमाची गरज फार....

By akshata alias shubhada Tirodkar
 31


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments