Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
गीत हे...

गीत हे जितके शब्दांनी बनते तितक्याच भावना ही असतात त्याचे भाव अंतरमनात उतरल्यावरच समजतात. दिपाली

By Dipali patil
 3


More marathi quote from Dipali patil
0 Likes   1 Comments
15 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments