Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
डोळ्यांची...

डोळ्यांची भाषा अवगत असणाऱ्याला ओठांतील बोलाची गरज पडत नाही. - अक्षता कुरडे.

By अक्षता कुरडे
 5


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments