Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
बदल हा...

बदल हा अनिवार्य असतो पण तो चांगला की वाईट ते आपल्यावर असतं.. ©Akshata.K

By अक्षता कुरडे
 


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments