Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्यातल्या...

आयुष्यातल्या सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात पण ज्या हातात असतात त्याच कधीतरी हात सोडून गेल्यावर ?

By मधुराणी थळे
 1


More marathi quote from मधुराणी थळे
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments