Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्य हा...

आयुष्य हा एक प्रवास आहे पण हा प्रवास कुठवर चालणार हे नियतीच्या हातात आहे. - अक्षता कुरडे.

By अक्षता कुरडे
 


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments