Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आठवणी ज्या...

आठवणी ज्या आठवणीं मध्ये भावना गुंतलेल्या असतात त्या आठवणी नकळत जपून ठेवल्या जातात ❤

By मधुराणी थळे
 3


More marathi quote from मधुराणी थळे
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments