Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
ಧನಾತ್ಮಕ ಮನದ...

ಧನಾತ್ಮಕ ಮನದೊಳಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲವು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ . ಅದು ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

By Gireesh pm Giree
 141


More kannada quote from Gireesh pm Giree
15 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
23 Likes   1 Comments
34 Likes   2 Comments
24 Likes   0 Comments