Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
chakachaundh...

chakachaundh shahron ki,yeh roshniyo ke janjal yuhi nahin milte janab, kisi Ko ghanto khapna padta hai, din Raat bhulne padte h, yaaron ki mehfil bhulani hoti hai, tab jakar shahron ko Roshani Naseeb hoti hai, aur fir kahate hain gaon ki galiyan hi Sundar hoti hai....

By Ritu Joshi
 197


More hindi quote from Ritu Joshi
22 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments