Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
સમયમાં પણ...

સમયમાં પણ એક એવો સમય છે યુગ, એમાં નવઅકુંરિત વિચારોનું ચયન છે યુગ, જેનો પિંડ ધડે છે ફરિસ્તા સ્વરૂપ યુગ પુરુષ, માનવતાને મહેકતુ રાખતું એ પુરૂષોત્તમ યુગ.

By Amrutlalspandan
 1


More gujarati quote from Amrutlalspandan
23 Likes   0 Comments
58 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments