Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
પ્રેમ માત્ર...

પ્રેમ માત્ર પ્રેમ નહીં પણ જ્યારે સાધના થઈ જાય. પછી બોલાતું નામ એનું પ્રાર્થના થઈ જાય. વિપુલ બોરીસા

By Vipul Borisa
 11


More gujarati quote from Vipul Borisa
13 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments