Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
મૃત્યુના...

મૃત્યુના જન્મ બાદ જીવનનું અંત આવે છે રાત્રીના અંધકાર પછી જ સવારનું જન્મ થાય છે આ એક સંસાર ચક્ર છે જે ફરતું રહે છે .

By Amrutlalspandan
 8


More gujarati quote from Amrutlalspandan
23 Likes   0 Comments
58 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments