Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
'મા'ને...

'મા'ને ઘરડાંઘરમાં દીકરા ક્યારેય ના મૂકી આવે, અને જો મૂકી જ આવે તો એ કોઈના પતિ હશે !

By Vishal Dantani
 45


More gujarati quote from Vishal Dantani
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments