Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
કરવેરા...

કરવેરા ચૂકવવા તૈયાર છું જો કાંઈ વેરા વગરનું કર ભેગુ કરી લઉં , અત્યારે તો ઉપરવાળી બેંકનું ખાનગીકરણ થઈ ગયું લાગે છે .

By Amrutlalspandan
 227


More gujarati quote from Amrutlalspandan
23 Likes   0 Comments
58 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments