@yxih1w36

Harshada JOSHI
Literary Colonel
23
Posts
21
Followers
0
Following

I am writer,poet and teacher...

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 28 Jan, 2021 at 06:58 AM

आयुष्यात आपण काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा हिशोब लागला कि उरलेलं आयुष्य सुकर होऊन जातं ....

Submitted on 31 Dec, 2019 at 07:55 AM

संकल्प म्हणजे दैनंदिनीमधला शोभिवंत शब्द नसून अखंड ऊर्जा ,ऊर्मी नि उत्साहाने भरलेला निश्र्चयाचा महामेरू असतो.

Submitted on 31 Dec, 2019 at 07:44 AM

हृदयाच्या प्रत्येक धक..धक ...मधून आवाज येतोय... "जे जे वेचले ..जे जे मिळवले ...ते ते.. ओंजळभरून उधळावयास आता बाहेर पडायला हवं..."

Submitted on 30 Dec, 2019 at 15:14 PM

ग्रंथ, पुस्तकं हे असे जिवलग मित्र आहेत जे नेहमीच न मागता फक्त देत राहतात ते ही परतफेडीची किंचित ही अपेक्षा न ठेवता ...

Submitted on 29 Dec, 2019 at 14:08 PM

सिद्दी आणि प्रसिद्धीचा मार्ग संकल्पातून जातो .

Submitted on 28 Dec, 2019 at 16:00 PM

अहंकाराचे सर्वात सूक्ष्म रूप म्हणजे राग...

Submitted on 27 Dec, 2019 at 14:18 PM

अपयश माणसाला जगण्याची परिभाषा शिकवते.

Submitted on 27 Dec, 2019 at 14:13 PM

ज्यांना आपल्या आयुष्याचा मार्ग आणि दिशा ठरवता येते तोच आयुष्याचा चालक नि दिग्दर्शक बनतो.

Submitted on 27 Dec, 2019 at 14:10 PM

दृष्टिकोन विशाल आणि व्यापक असेल तर कुठल्याही वृत्तीचे मापन डोळसपणे करता येते.


Feed

Library

Write

Notification
Profile