@yh4x1x7h

sulochana Bisoyi
Literary Colonel
48
Posts
10
Followers
2
Following

I'm sulochana and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 12 Sep, 2021 at 17:37 PM

ପିପିଲିକା ସମ କରିଲେ ଶ୍ରମ... ସଫଳତା ପଥେ ନଥାଏ ଭ୍ରମ ।। ଆଳସ୍ୟେ ବିଫଳ ହୁଏ ବିକାଶ ... ହତାଦର ପାଏ ସବୁରି ପାଶ ।।

Submitted on 12 Sep, 2021 at 17:29 PM

ସମୟର ଚକ ଘୁରଇ ନିତ୍ୟ .. ବିତିଲା ସମୟ ନ ଫେରେ ସତ୍ୟ ।। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଯେହୁ ବୁଝଇ .. ନିଜ କର୍ମେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜଇ ।।

Submitted on 12 Sep, 2021 at 17:20 PM

ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ଏପରି ବିତ୍ତ ... ଦାନ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ଇ ନିତ୍ୟ ।। ବିନୟ ଅଟଇ ଜ୍ଞାନୀ ଭୂଷଣ... ସମାଜ ପୂଜଇ ତାର ଚରଣ ।।

Submitted on 11 Sep, 2021 at 12:30 PM

କହିବା କରିବା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ... ଅଧର୍ମ ବାନ୍ଧି ମନରେ ଘର ।। ସଫଳତା ପଥେ ଦିଅଇ ବାଧା ... ସବୁ କାମ ଶେଷେ ରହଇ ଅଧା ।।

Submitted on 11 Sep, 2021 at 12:17 PM

କହିବା କରିବା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ... ଅଧର୍ମ ବାନ୍ଧି ମନରେ ଘର ।। ସଫଳତା ପଥେ ଦିଅଇ ବାଧା ... ସବୁ କାମ ଶେଷେ ରହଇ ଅଧା ।।

Submitted on 03 May, 2021 at 03:30 AM

ଦାନ କଲେ ବଢେ ଧନ ମାନ ଯଶ ତୈଳ ଦାନେ ଦୀପ କରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ

Submitted on 03 May, 2021 at 03:13 AM

ନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟ ରେ ମିଳଇ ତା ବିନିମୟେ ନର ବହୁତ ଲଭଇ


Feed

Library

Write

Notification
Profile