@vlirnp8e

Ranjan kumar Mohanty
Literary Colonel
216
Posts
53
Followers
0
Following

ସୀମାହୀନ ସ୍ବପ୍ନ ଶାମୁକାକୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ସମୁଦ୍ରର ଶୋଷ

Share with friends
Earned badges
See all

ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବନ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର 20/3/2020

ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଜୀବନର ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ.. ଜୀବ ଜଗତର ଜୀବନତ ସେତ ତା ବିନା ଜୀବ କି ବଞ୍ଚି ପାରଇ..

ବିପଦ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟର ମାପ କାଠି.. 18/3/2020

ଖୁସି ଏକ ଅମର ଅନୁଭବ

ସମୁଦ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଶାଳତାର ପ୍ରତୀକ 16/03/2020

ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ଆଗରେ ମଣିଷର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପୁରା ତୁଚ୍ଛ

ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦିଏ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବହି ହିଁ ଆମର ଏକ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ


Feed

Library

Write

Notification
Profile