@unhhg2a5

Bhavnesh Pohan
Literary Colonel
16
Posts
48
Followers
0
Following

I'm Bhavnesh and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 21 Feb, 2020 at 06:18 AM

मातृभाषा हि काय फक्त कागदोपत्री व्यवहारात भरला जाणारा रकाना नसते मातृभाषा म्हणजे बोबड्या आवाजात अडखळलेला पहिला शब्द विचारांच्या डोहात उठलेला पहिला तरंग स्वतःचे सत्व जपणारा आरसा शेवटच्या श्वासापर्यंत जपत राहावा असा एक अमुल्य वारसा ~ भावनेश

Submitted on 20 Feb, 2020 at 03:09 AM

छेडलीस तार या हृदयाची तव उठले काहुर स्पंदनांचे तुझ्या अबोल नजरेची भाषा जणु संगीत माझ्या जीवनाचे ~ भावनेश पोहाण

Submitted on 19 Feb, 2020 at 04:17 AM

फॅमिली व्हाट्सऍप ग्रुप बनवला कि प्रत्यक्ष भेटणं-बोलणं टळत टाकलेल्या स्टोरीस वरून मात्र भांडणाला एखाद निमित्त मिळत ~ भावनेश पोहाण

Submitted on 09 Feb, 2020 at 04:49 AM

काळाच्या ओघात अन या हिशेबी जगात त्या दोघांचंही नाव आता पुसुन गेलंय पण तिनं दिलेल्या कॅडबरीचं सोनेरी wrapper त्यानं आजही त्याच्या वहीत जपुन ठेवलंय ~ भावनेश पोहाण

Submitted on 08 Feb, 2020 at 09:09 AM

केल्या नव्हत्या मी कुठल्याही खाणाखुणा अन गुडघ्याचे व्यायाम सुद्धा केले नव्हते नजरेतुनि विचारलेल्या प्रश्नाचे माझ्या तेव्हा तिने नजरेतुनिच उत्तर दिले होते ~ भावनेश पोहाण

Submitted on 07 Feb, 2020 at 08:54 AM

अहो आता गुलाबालाचं गुलाबाचं फुल द्यायचं म्हणजे स्वतःनेच स्वतःला गुन्हेगार ठरवायचं ~ भावनेश पोहाण


Feed

Library

Write

Notification
Profile