@qwtzzxkg

Baijayantimala Rout
Literary Captain
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

899
Posts
108
Followers
4
Following

I'm Baijayantimala and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 22 Sep, 2020 at 18:22 PM

ମା'ର ପଣତ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯହିଁ ମିଳେ ସ୍ବର୍ଗ ବାସ, ଯେତେ ଝଡଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ଜୀବନେ ଭାଙ୍ଗେନା କେବେ ସାହସ ।

Submitted on 22 Sep, 2020 at 18:03 PM

ସାଧୁବାଦ ରଖ ନିଜ ମନରେ ଦିନ କଟିଯାଉ ହସ ଖୁସିରେ ।

Submitted on 21 Sep, 2020 at 18:17 PM

ମଦ୍ଯପ ଜଣଙ୍କ ମଦ୍ଯପାନ କରି ଚଳାଉଥିଲେ ଯେ ଯାନ , ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେନି ଚାଲିଗଲାଟି ଜୀବନ ।

Submitted on 21 Sep, 2020 at 18:13 PM

ମଦ୍ଯପାନ ଅଟେ କୁତ୍ସିତ ଅଭ୍ଯାସ ଦେହକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ , ସେହି ଅଭ୍ଯାସକୁ ପରିତ୍ଯାଗ କଲେ ସଂସାର ଆଗେଇ ଯାଏ ।

Submitted on 20 Sep, 2020 at 18:21 PM

ଜନ୍ମ ଦିନଟିକୁ ପାଳିବା ଆମେରେ ହସ ଖୁସି ମଜା ନେଇ , ଏହି ଦିନେ ଆମେ ଶପଥ ନେବାରେ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲିଭେଇ ।

Submitted on 20 Sep, 2020 at 18:17 PM

ଜନମ ଦିନର ଶୁଭକାମନା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଦୂରେ ଥାଇ , ବିଭୁ ପାଦ ତଳେ ଲୟ ରଖି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଗେଇ ।

Submitted on 19 Sep, 2020 at 17:58 PM

ସରଗଠୁ ବଡ ଏଇ ମୋର ଘର ଅଟେ ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର , ମିଳିମିଶି ଯେବେ ରହିଥାଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପରିବାର ।

Submitted on 19 Sep, 2020 at 17:58 PM

ସରଗଠୁ ବଡ ଏଇ ମୋର ଘର ଅଟେ ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର , ମିଳିମିଶି ଯେବେ ରହିଥାଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପରିବାର ।

Submitted on 19 Sep, 2020 at 17:53 PM

ପରିବାର ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେନାହିଁ ଜୀବନରେ ମିଳେ ସବୁକିଛି ଏଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥି ହୋଇ ।


Feed

Library

Write

Notification
Profile