@qfwlhrrc

Arun V Deshpande
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR - 2018 WINNER & AUTHOR OF THE YEAR 2019 NOMINEE

195
Posts
421
Followers
0
Following

Since 1983 -84, last 37 years I am in literature field . Total Books published - 58. In form of Print books and E-Books I am writing in Marathi, Hindi and English Languages.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 06 Nov, 2019 at 03:59 AM

श्रम हीच पूजा धेयपूर्तीचा ध्यास सदा मनास असतो त्यालाच कळते परिश्रमास पर्याय नसतो...

Submitted on 05 Nov, 2019 at 08:56 AM

माझा देश ---------------- जय जवान जय किसान भूमीपुत्राची दोन रुपं हिरव्या रानांत ,गावात भारत देश सुस्वरूप -----------------------------------

Submitted on 02 Nov, 2019 at 13:53 PM

Be social -------------------- Being a social We can not Live as individual Try to develop self To be a kind hearted person A loveable human being With ,sweet relations.. ------------------------- Arun V.Deshpande

Submitted on 02 Nov, 2019 at 13:46 PM

फुले नि फुलपाखरे -------------------------------- फुलपाखरू फिरते बागेमधुनी मुक्तपणे फुलांशी दोस्ती याची फिरते वाटत सुगंध देते राहावे सर्वांना हाच यांचा असे छंद ------------------------------------------ -अरुण वि.देशपांडे-पुणे.

Submitted on 02 Nov, 2019 at 13:46 PM

फुले नि फुलपाखरे -------------------------------- फुलपाखरू फिरते बागेमधुनी मुक्तपणे फुलांशी दोस्ती याची फिरते वाटत सुगंध देते राहावे सर्वांना हाच यांचा असे छंद ------------------------------------------ -अरुण वि.देशपांडे-पुणे.

Submitted on 01 Nov, 2019 at 04:57 AM

सामाजिक जीवनात असावा सलोखा नि सामंजस्य ,एकोपा नांदते शांतता ------------------------- -अरुण वि.देशपांडे-पुणे.

Submitted on 28 Sep, 2019 at 13:22 PM

काही विसरण्याचा प्रयत्न नेहमीच फोल ठरत असतो मन पुन्हा पुन्हा आठवते तेच आपणही विसरत नसतो

Submitted on 31 Aug, 2019 at 15:57 PM

भावना ---------------------------------- मनातल्या भावना लेखणीतून उतरल्या शब्द-सोबती कागदावर कवितेतून प्रकटल्या ------------------------------------

Submitted on 25 Aug, 2019 at 07:41 AM

बाग तुझ्या मनाची अशीच फुलू दे टाक कळ्या ओंजळीत फुले होऊ दे ------------------------------------------ -अरुण वि.देशपांडे-पुणे.


Feed

Library

Write

Notification
Profile