@pwqlmgww

Jyoti gosavi
Literary Colonel
487
Posts
257
Followers
0
Following

मी कविता, लेखन, पथनाट्य ,व सूत्र संचलन या सर्व गोष्टी करते

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 28 Apr, 2021 at 17:29 PM

आई तू असतेस तोपर्यंत नसते तुझी जाणीव पण एकदा तू गेल्यावर फाटते आभाळ भासते तुझी उणीव

Submitted on 23 Apr, 2021 at 17:10 PM

माणसाने कसं पृथ्वीसारखे विशाल असाव ,सर्वसमावेशक आणि सतत देत राहणार

Submitted on 09 Apr, 2021 at 22:26 PM

दुसऱ्याला अपशकुन करण्यास कापून घ्यावे आपले नाक घराचा कंटाळा आला म्हणून व्हावे गोसावी अंगाला फासून राख

Submitted on 30 Mar, 2021 at 16:52 PM

दयाळू भाव फक्त चेहऱ्यावर नसावेत ते अंतकरणापासून असावेत आणि दिखावा बंद करता मदतही करावी

Submitted on 30 Mar, 2021 at 16:40 PM

दयाळू भाव फक्त चेहऱ्यावर नसावेत ते अंतकरणापासून असावेत आणि दिखावा बंद करता मदतही करावी

Submitted on 30 Mar, 2021 at 16:40 PM

दयाळू भाव फक्त चेहऱ्यावर नसावेत ते अंतकरणापासून असावेत आणि दिखावा बंद करता मदतही करावी

Submitted on 19 Feb, 2021 at 16:45 PM

जगाच्या दुनियेत खोटच विकत खऱ्याची किंमत नाही शुगर कोटिंग ची कडू गोळी बाजारात चमकत राही

Submitted on 18 Feb, 2021 at 14:48 PM

शब्दांच्या दुनियेत मी रमले शब्दांसवे आयुष्य रंगले शब्दाची सोबत शब्दांची संगत शब्दानी आणली आयुष्याला रंगत सौ ज्योती गोसावी /दुसंगे कशीश पार्क ठाणे

Submitted on 24 Jun, 2020 at 17:06 PM

साहस करताना ते माहीत नसते की ते साहस आहे की नुसते हसं आहे


Feed

Library

Write

Notification
Profile