@ox6393av

Ashwini Gunjal
Literary Captain
31
Posts
13
Followers
0
Following

I'm Ashwini and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

पाणी म्हणजे जीवन, जपून वापरा पाणी नाहीतर भटकावे लागेल वणवण. - अश्विनी गुंजाळ

सगळीकडे पसरतो आहे कोरोना आता वाटते आहे जंगलच बरे ना - अश्र्विनी गुंजाळ

आनंदाचे दोन क्षण खुलवून जाते मन - अश्विनी गुंजाळ

मदतीचा हात नेहमी असावा पुढे मग संकटांना कोण घाबरेल गडे - अश्विनी गुंजाळ

प्रश्नांची उत्तरे शोधाया कुठे कुठे भटकली तिला न समजले उत्तरे प्रश्नातच दडलेली - अश्विनी गुंजाळ

सागराच्या पातळीचा थांग पत्ता ना कुणाला वर वर दिसणारे सौंदर्य भुलवीते आपल्याला - अश्विनी गुंजाळ

पुस्तकातून मिळते बुद्धीचे ज्ञान दूर होते माणसातले अज्ञान - अश्विनी गुंजाळ

एकीकडे मुलींच्या पाठीवर कौतुकाची थाप तर दुसरीकडे मात्र होत आहे गर्भहत्येचं पाप - अश्विनी गुंजाळ

एकीकडे मुलींच्या पाठीवर कौतुकाची थाप तर दुसरीकडे मात्र होत आहे गर्भहत्येचं पाप - अश्विनी गुंजाळ


Feed

Library

Write

Notification
Profile