@nrc3b7n3

padmaja pati
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

150
Posts
144
Followers
0
Following

କର୍ମରେ ବ୍ରତୀ

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 04 Mar, 2020 at 12:16 PM

ଝରାଉ ଯଦି ତୁ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ହସେ କେବେ କାନ୍ଦେ ଚାଷୀ ହସେ ଗଛ ଲତା, ଫୁଟେ କେତେ ଫୁଲ ଅଗଣା ଉଠେ ମୋ ହସି l

Submitted on 03 Mar, 2020 at 16:44 PM

ମାଆର ପଣତ ଯା ରକ୍ଷା କବଚ ହସି ହସାଏ ଯେ ଧରା ତାପାଇଁ ଘରଟି ଲାଗଇ ସରଗ ସଭିଙ୍କ ନୟନ ତାରା l

Submitted on 03 Mar, 2020 at 16:29 PM

ଦରୋଟି କଥାରେ ମନ ନିଏ କିଣି ନ ଜାଣେ ପର ଆପଣା ଚପଳମତି ସେ କରେ କେତେ ଅଳି କିଣିବାପାଇଁ ଖେଳନା l

Submitted on 29 Feb, 2020 at 08:49 AM

କର୍ମଠ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ ଖୁସି ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନ ଅଳସୁଆ ଭାବେ କାମ ବଢିଗଲା କରିବି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ?

Submitted on 24 Feb, 2020 at 16:31 PM

ସୁଖେ ହୁଏ ସୁଖୀ, ଦୁଃଖେ ହୁଏ ଦୁଃଖୀ ଅତି ଆପଣାର ସେହି ତା' ଋଣ ଶୁଝିବା ନୁହେଁ ତ ସହଜ କଥାରେ କେ ପାରେ କହି ?

Submitted on 23 Feb, 2020 at 03:56 AM

ବଞ୍ଚିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଭିକାରି କରେ ମିନତି ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହୋଇ କିଏ ଆହାର ଫୋପାଡେ ନିତି l

Submitted on 23 Feb, 2020 at 02:02 AM

ଜୀବନ ଧାରଣ ଯା ବିନା ସମ୍ଭବ କରି ତ ପାରେନି କେହି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଫୋପାଡ କେହି l

Submitted on 20 Feb, 2020 at 02:26 AM

ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା ଯେ ସେ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଶୁଣିଲେ ସଂଗୀତ ରୋଗରୁ ପାଏ ମୁକତି l

Submitted on 16 Feb, 2020 at 10:47 AM

ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ଯିବାପାଇଁ କେତେ ସାଧନା କରେ ସାଧକ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଧ୍ବଜାକୁ ଉଡାଇ ସାଜେ ତା'ର ଉପାସକ l


Feed

Library

Write

Notification
Profile