@mzb626t8

Sahadev Behera
Literary Captain
98
Posts
54
Followers
0
Following

ଲେଖକ ଜଣେ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ।

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 08 Dec, 2019 at 03:58 AM

ଜୀବନର ମାନେ ନୁହେଁ ହସି ଖେଳି ବୁଲିବା ଜୀବନ ଅର୍ଥ କେବଳ ସେବା ଭଲ ପାଇବା ।। ସହଦେବ

Submitted on 02 Dec, 2019 at 06:20 AM

ମିଛ ସତ ଦୁନିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ଧୃବ ସତ୍ଯ ତଥାପି ଜାଣି ମଣିଷ କହଇ ଅସତ୍ୟ ll


Feed

Library

Write

Notification
Profile