@kuwdbzku

Pallavi Kulkarni Sukalikar
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR NOMINEE - 2018 & 2019

23
Posts
269
Followers
0
Following

A passionate writer, data scientist by profession :) Alias: किल्ली https://killicorner.in/ and https://www.pallavikulkarni.in/ Visit my web site for more stories and articles

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 25 Sep, 2020 at 08:46 AM

नवनिर्मिती घडवायची असेल तर थोडी तरी कळ सोसायला हवी. वेदना नेहमीच क्लेशकारक असत नाहीत. बऱ्याचदा त्यातून काहीतरी छानच घडत असतं. ते जोखण्याची दृष्टी मात्र हवी!

Submitted on 24 Sep, 2020 at 13:04 PM

आयुष्यात स्थैर्य हा केवळ भ्रम आहे. स्थिर राहण्याने फारशी प्रगती होत नाही. जेव्हढी मनात आंदोलने जास्त, चंचलता जास्त, तेवढी विचारांची गती वाढते आणि वेगवेगळ्या घटना घडतात. तुम्ही स्वतः हे नाही केलेत तरी नियती मानवाला कायमच अस्थिरतेच्या अंधकारात गटांगळ्या खायला लावते.


Feed

Library

Write

Notification
Profile