Swopnabati Behera
Literary Captain
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

12
Posts
0
Followers
0
Following

every day comes new day with some lessons..

Share with friends

ଆଜିବି ରହିଛି , ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ରେ.... ... dream light..

ତୁମେ ସିନା ଭୁଲି ଗଲ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିବି ହୃଦୟ ଖୋଜେ ତୁମ କୁ କାହିଁ.. dream light..

ମୋ ହାତ ରେଖାରେ ତୁମ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ହୃଦୟ ରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହ ଦେଖାହେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି.. dream light💐

ତୁମ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି.. dream light..💐

ପିଲା ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ.. ଆମେ ମାଆ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଳନ୍ତି . ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି.. ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ... ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆଉ ବୁଝେଇବାର..

ପିଲା ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ.. ଆମେ ମାଆ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଳନ୍ତି . ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି.. ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ... ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆଉ ବୁଝେଇବାର..

ପିଲା ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ.. ଆମେ ମାଆ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଚାଳନ୍ତି . ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି.. ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ... ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆଉ ବୁଝେଇବାର..

"ସମ୍ପର୍କ ରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଥାଏ.. କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ.."

""ହୃଦୟ ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଯାଏ..""


Feed

Library

Write

Notification
Profile