@hk0de7gj

Pradnya Vaze-Gharpure
Literary Brigadier
33
Posts
266
Followers
0
Following

www.pradnyalihitey.wordpress.com, www.ourupgradedjourney.wordpress.com

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 04 Nov, 2019 at 15:54 PM

एक असतो शिकलेला, दुसरा म्हणे गवार ह्याच्या हाती i-phone, त्याच्या, गुरं चार. स्वार्थासाठी दोघेही लक्ष्मी-पूजन करतात ह्याची ती श्रद्धा, मात्र त्याची अंध म्हणतात.

Submitted on 03 Nov, 2019 at 14:03 PM

वरण-भात वर तुपाची धार हीच ज्यांची ओळख असे, साता-समुद्रापार त्या ओठी माय मराठी नित्य वसे।

Submitted on 02 Nov, 2019 at 15:52 PM

तहानलेल्या पाणी, कोंडलेल्याची वाणी जगवितो क्षणोक्षणी, छंद मला माझा.

Submitted on 01 Nov, 2019 at 18:17 PM

महाराष्ट्राची संस्कृती असाही एक काळ होता जेंव्हा मला घर नव्हतं। त्या भगव्याच्या छायेखाली दृष्टी विश्वासून होतो।


Feed

Library

Write

Notification

Profile