@g4nmoksw

Nilesh Limbola
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

52
Posts
130
Followers
0
Following

પરિચય... નામ- નિલેશ લીંબોલા અભ્યાસ- બી.આર. એસ, એમ. આર.એસ. બી.એડ(એગ્રી) એમ.એ.(એજ્યુકેશન) વ્યવસાય- નોકરી (ગ્રામસેવક- આઇ.આર.ડી શાખા) શોખ- લેખન-વાંચન સરનામું. મુ. શાપુર, તા.માંગરોળ, જી.જૂનાગઢ.પોસ્ટ.શારદાગ્રામ.પિન 362235.... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 04 Nov, 2019 at 07:53 AM

" આપણી આસપાસના વાતાવરણને વગર વસંતે મહેકાવી દે એ સંબંધ એટલે મિત્રતા " -- નિલેશ લીંબોલા.

Submitted on 04 Nov, 2019 at 07:50 AM

" આપણી આસપાસના વાતાવરણને વગર વસંતે મહેકાવી દે એ સંબંધ એટલે મિત્રતા." -- નિલેશ લીંબોલા.


Feed

Library

Write

Notification
Profile