Jayanth Kumar Kaweeshwar
Literary General
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

301
Posts
20
Followers
2
Following

Teacher & Libn.

Share with friends
Earned badges
See all

" " జీవితంలో లక్ష్యాల ఆకాంక్షలు - చేరుకోవటానికి వేసుకోవాలి ప్రణాళికల సోపానాలు": 01 .  04 . 2024 .                                                                        కవీశ్వర్  జయంత్ కుమార్ 

" " జీవితంలో లక్ష్యాల ఆకాంక్షలు - చేరుకోవటానికి వేసుకోవాలి ప్రణాళికల సోపానాలు": 01 .  04 . 2024 .                                                                        కవీశ్వర్  జయంత్ కుమార్ 

"Sun shines light equally on us but some of us not showing positive pratikriya to him and among others ." Kaweeshwar- 22.03.2023.

"Sun shines light equally on us but some of us not showing positive pratikriya to him and among others ." Kaweeshwar- 22.03.2023.

"Sun shines light equally on us but some of us not showing positive pratikriya to him and among others ." Kaweeshwar- 22.03.2023.

"face is the index of mirror - Book is the youth's pathfinder" - kaweeshwar 12.01.2023

"PUSTAK HI APNAA MAARGADARSHI HAI. SAMAACHAAR KO SADUPAYOG KARNAA CHAAHIYE." - KAWEESHWAR

"MARGADARSHI - SAHAVAASI EE PUSTAKAM MASTAKAANNI UPAYOGINCHI RAKSHINCHAALI" KAWEESHWAR

म्हणी 1. राग किंवा विचार लगेच व्यक्त करू नका. 2. शांती संपत्तीत नसते - ती समाधानात असते. 3. तुम्हाला कितीही राग आला तरी आदर लपवणाऱ्या व्यक्तीचा अपमान करू नये. 4. माणूस नेहमी एकटा असतो, त्याचे विचार हेच त्याचे मित्र असतात. ५. विचार करायला वेळ नसताना समस्या माणसाला त्रास देत नाहीत. 6. ज्ञानापलीकडे धन नाही. संयमापेक्षा मोठे शस्त्र नाही - हास्यापेक्षा मोठे औषध नाही. ७. विजय हा प्रत्येक


Feed

Library

Write

Notification
Profile