@d5yxbbab

anita dash
Literary Colonel

6
Posts
9
Followers
0
Following

Am a teacher . I like philosophy and spiritual love .

Share with friends

Submitted on 03 Jun, 2020 at 07:13 AM

ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କୁ ଅହଂକାର ଦିଅନି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବି

Submitted on 03 Jun, 2020 at 07:03 AM

ଦୂରତ୍ୱ ବଢିଲେ ସମ୍ପର୍କ ବଢେ ସମ୍ପର୍କ ର ଗଭୀରତା ବଢେ ଯଦି ଦେଖା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ

Submitted on 03 Jun, 2020 at 05:59 AM

ଜାଣେ ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବନି କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିବନି ପାରିବଯଦି ଶେଷ ଦେଖାକର ମଧୁରନିଶ୍ୱାସ ରେ ହେବି ପାର


Feed

Library

Write

Notification

Profile