@cto0rwtu

Hemant Patil
Literary Captain
143
Posts
149
Followers
16
Following

वक॔ शाॅप मोकळया वेळात वाचन लिखाण आवड.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 01 Mar, 2020 at 18:41 PM

"दिननाथा हरिरूपा तूच माझा कैवारी अनंतनाथा सूखकारी तूच दूःखहारी तूच सूःख दूःख तूच तोलणारा रक्षण कारी.........! हेमंत पाटील

Submitted on 28 Feb, 2020 at 18:26 PM

" दीघृ आयुष्या च्या पूवा'नुकाळातील सूख दूःख चढ उ-तार सगे सोयरे नात्या गोत्यातली मान अपमान पचवत कष्ट उपसत केलेले प्रामाणिक कष्ट हेच ऐक सत्य.......! हेमंत पाटील

Submitted on 12 Feb, 2020 at 18:40 PM

"सवःपन हे आकाशात स्वछंदी भरारी घेणेचे उत्तुंग शिखरातून दृष्टीने जमीनीकडे पाहाता सौंदर्य हे सूख समृद्धीने भरलेले.".........! हेमंत पाटील

Submitted on 05 Feb, 2020 at 18:53 PM

"लोकजागरच ऐकजूट ऐकमत देशांच हित लोकांच्याच हातात देश स्थिर करणयाचं बळ "...... ! हेमंत पाटील

Submitted on 02 Feb, 2020 at 18:18 PM

"कथक नृ-य,तबला पेटी नतृकी,पायात चाळ पायाच्या नाचावर चाळ वाजे "......! हेमंत पाटील

Submitted on 25 Jan, 2020 at 18:40 PM

"देशाचा झेंडा तिरंगा 26 जानेवारीस सन्मानाने झेंडा तिरंगा उंच डौलाने फडके.........! हेमंत पाटील

Submitted on 25 Jan, 2020 at 18:29 PM

" कळीचा नारद कानपिचकी देवूनी शब्दानी तार छेडूनी आपला हेतू साध्य करूनी घेतला .".......! हेमंत पाटील

Submitted on 21 Jan, 2020 at 17:01 PM

'सवृ सोंग करता येईल पोटाच्या भूकेची भूक सोंग करून पोट भरणार नाही.....! हेमंत पाटील

Submitted on 17 Jan, 2020 at 18:13 PM

"आयुष्य आशावादी प्रय-नशील राहावे. नकारात्मक आशावादी नसावे. हे होणारच, हे करणारच हे ध्येय असावे "........! हेमंत पाटील


Feed

Library

Write

Notification
Profile